R语言benchden包说明文档(版本 1.0.5)

返回R语言所有包列表

bberdev 28个基准密度的若干性质
berdev 28个基准密度的若干性质
bhisto 4个直方图基准密度的若干性质
dberdev 28 Berlinet/Devroye的基准密度(1994)
dhisto 4直方图基准密度
histo 4个直方图基准密度的若干性质
nberdev 28个基准密度的若干性质
nhisto 4个直方图基准密度的若干性质
pberdev 28 Berlinet/Devroye的基准密度(1994)
phisto 4直方图基准密度
qberdev 28 Berlinet/Devroye的基准密度(1994)
qhisto 4直方图基准密度
rberdev 28 Berlinet/Devroye的基准密度(1994)
rhisto 4直方图基准密度