R语言av包说明文档(版本 0.5.1)

返回R语言所有包列表

av 编码或转换音频/视频
av_audio_convert 编码或转换音频/视频
av_capture_graphics 从图形设备录制视频
av_decoders AV格式
av_demo 演示视频
av_demuxers AV格式
av_encoders AV格式
av_encode_video 编码或转换音频/视频
av_filters AV格式
av_log_level 登录中
av_media_info 视频信息
av_muxers AV格式
av_spectrogram_video 从图形设备录制视频
av_video_convert 编码或转换音频/视频
av_video_images 将视频转换为图像
av_video_info 视频信息
bartlett 窗口函数
bhann 窗口函数
bharris 窗口函数
blackman 窗口函数
bnuttall 窗口函数
bohman 窗口函数
capturing 从图形设备录制视频
cauchy 窗口函数
demo 演示视频
dolph 窗口函数
encoding 编码或转换音频/视频
flattop 窗口函数
formats AV格式
gauss 窗口函数
hamming 窗口函数
hanning 窗口函数
info 视频信息
lanczos 窗口函数
logging 登录中
nuttall 窗口函数
parzen 窗口函数
read_audio_bin 读取音频二进制和频率数据
read_audio_fft 读取音频二进制和频率数据
sine 窗口函数
tukey 窗口函数
welch 窗口函数
window functions 窗口函数