R语言ahaz包说明文档(版本 1.14)

返回R语言所有包列表

ahaz 拟合半参数加性危险模型
ahaz.adjust ahaz的校正单变量关联测度
ahaz.partial ahaz估算量的部分计算
ahaz.tune.control 正则化的调整控制
ahazisis 半参数加性危险模型的独立筛选
ahazpen 拟合惩罚半参数加性危害模型
ahazpen.fit.control ahazpen拟合算法控件
ahazpen.pen.control 阿哈兹彭的处罚控制
bic.control 正则化的调整控制
coef.ahaz ahaz的预测方法
coef.ahazpen ahazpen的预测方法
coef.tune.ahazpen 预测方法调子.ahazpen
cv.control 正则化的调整控制
lasso.control 阿哈兹彭的处罚控制
plot.ahaz 绘制一个ahaz对象
plot.ahazpen 打印ahazpen对象
plot.cumahaz 绘制cumahaz对象
plot.tune.ahazpen a区调子.ahazpen对象
predict.ahaz ahaz的预测方法
predict.ahazpen ahazpen的预测方法
predict.tune.ahazpen 预测方法调子.ahazpen
print.ahazisis 打印ahazisis对象
print.ahazpen 打印ahazpen对象
print.summary.ahaz 打印小结.ahaz对象
print.tune.ahazpen 打印调子.ahazpen对象
residuals.ahaz ahaz的预测方法
sorlie Sorlie基因表达
sscad.control 阿哈兹彭的处罚控制
summary.ahaz 总结ahaz对象
summary.ahazpen 打印ahazpen对象
tune.ahazpen ahazpen中惩罚参数的选择
vcov.ahaz ahaz的预测方法